Op deze pagina kunt u niet direct uw bericht plaatsen. Voer uw tekst in en na onze beoordeling plaatsen wij het item voor u. Wij behouden het recht voor uw bericht in te korten of te weigeren.

Bericht:

07:24 06-07-2011
Webmaster
Verplichte eindtoets

Leerlingen van groep 8 krijgen een verplichte eindtoets voor taal en rekenen. Daar heeft de ministerraad akkoord voor gegeven.
Deze centrale toets wordt in het jaar 2013 voor het eerst afgenomen. Leerlingen in het Speciaal Onderwijs krijgen er pas later mee te maken.

De eindtoets wordt vanaf 2013 in april gehouden. Op veel scholen wordt de CITO-toets in februari al afgenomen. Door deze toets later af te nemen kan de school tot een beter advies komen voor een middelbare school. Daarnaast is men van mening dat op deze manier de onderwijstijd beter benut kan worden.
07:43 04-07-2011
Webmaster
Overleg Passend Onderwijs

Vlak voor het weekend ging Minister Marja van Bijsterveld in algemeen overleg met de kamer over de plannen voor het Passend Onderwijs. Helaas bood zij de leden van de Tweede Kamer weinig kans om vragen te stellen en daarmee eventuele onduidelijkheden weg te nemen.

De minister maakt vaart met de plannen, maar biedt weinig openheid. Zo bleef het ook onduidelijk wat de minister met de geschillenregeling voor ouders gaat doen. Deze regeling is door VOO Landelijk voorgesteld en lijkt steun te krijgen vanuit de Tweede Kamer.

Het is niet duidelijk waarom de minister zo weinig openheid biedt. Hiermee wordt er niet voor transparantie gezorgd en krijgen de belanghebbende partijen geen kans om een reactie te geven. Nog verstandiger zou zijn om de plannen helemaal van tafel te gooien omdat een dergelijk plan nooit budgetneutraal uitgevoerd kan worden.
09:03 30-06-2011
Webmaster
Praktische bijeenkomst voor overblijfmedewerkers

Vanaf 1 juli aanstaande starten er nieuwe cursussen voor medewerkers in de tussenschoolse opvang (overblijfmedewerkers). De precieze inhoud van deze cursussen kunt u vinden op de website van VOO.
08:55 30-06-2011
Webmaster
Het zomernummer van School!

Het zomernummer van School! is deze week uitgekomen en verstuurd naar alle leden van VOO. In dit nummer vindt u onder andere een artikel over de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs en de CITO-toets. Wat is de meerwaarde van deze toets? De redactie van School! ging op bezoek bij het Piter Jelles college in Leeuwarden, waar de CITO-toets als extra hulpmiddel wordt gebruikt.

Tevens wordt de vraag 'hoe openbaar is uw school' aan het licht gesteld. En weten leerlingen, leraren en de ouders dat zelf ook? Er wordt door VOO hard gewerkt aan de identiteit van het openbare onderwijs.

Het zomernummer van School! is ook online in te zien. Klik hier om School! online te lezen. Het afscheidsinterview met directeur Rob Limper kunt u hier lezen.
06:37 20-06-2011
Webmaster
Er was eens... 1001 nacht

Na de zomervakantie starten wij weer met de repetities van het 67ste VOO Sprookje 'Er was eens... 1001 nacht'. In dit spannende sprookje staat een klas centraal waarvan de meester graag verhalen vertelt. Verhalen waarin de kids grote avonturen beleven en terecht komen in het land van woestijnen, palmbomen en figuren als Aladin!

Mis het niet! De voorstellingen zijn dit jaar op vrijdag 2 en zaterdag 3 december. De kaartverkoop verloopt via De Lawei. 0512 - 33 50 00 of via www.lawei.nl
06:24 20-06-2011
Webmaster
Gefeliciteerd!

Voor sommige was het te verwachten, voor sommige was het toch nog erg spannend! Ben ik geslaagd of niet? Afgelopen week hebben veel leerlingen met angst naar de telefoon gekeken, hopende dat deze niet over zou gaan. Dat zou namelijk betekenen dat ze zijn geslaagd!

Wij willen ook graag iedereen feliciteren die geslaagd is! Nu verder de toekomst in met een vervolgstudie!
07:48 16-05-2011
Webmaster
Dit gaat goed op school

De actieweek 'Dit gaat goed op school' van 5010 stond in het teken van het belang van persoonlijke aandacht op school. Deze week wordt een bloemlezing van de resultaten aan Minister Marja van Bijsterveld aangeboden.

De actieweek bood als belangrijke uitkomst dat persoonlijke aandacht van de leerkracht voor de leerling door zowel ouder als leerling als erg belangrijk wordt ervaren. Een aspect wat de resultaten van het kind ten goede komt.

5010 is een samenwerking van landelijke ouderorganisaties waar ook VOO bij betrokken is. Voor meer informatie kunt u terecht op www.5010.nl
 
Ad
07:37 16-05-2011
Webmaster
Eindexamens van start!

Er breekt weer een spannende periode aan voor alle leerlingen van het Voortgezet Onderwijs. Het VMBO, HAVO en VWO beginnen deze week aan hun eindexamens. Na weken van voorbereiding komt het er nu echt op aan!

De eindexamens duren tot ongeveer 31 mei. De uitslag volgt op 15 en 16 juni.

Wij wensen alle eindexamenkandidaten in Smallingerland heel veel succes de komende periode!
16:11 09-05-2011
Webmaster
67ste VOO Sprookje

Binnenkort wordt het programma van Schouwburg De Lawei voor het seizoen 2011/2012 bekend gemaakt en gaat de voorverkoop van start. Dat betekent ook dat de ´Sprookjesweek´ weer is geboekt bij De Lawei. Onze tekstschrijver en mede-regisseur Wilco de Groot is op dit moment al druk bezig om weer een fantastisch Sprookje te schrijven. Wij kunnen alvast verklappen dat het thema dit jaar iets met '1001 nachten' te maken heeft.

Wij vertellen u binnenkort meer!
07:08 28-04-2011
Webmaster
Openbaar Voortgezet Onderwijs

VOO zet zich in voor het openbare onderwijs. Dat betekent niet alleen het basisonderwijs maar ook het voortgezet onderwijs is hier een belangrijk onderdeel van. In de gemeente Smallingerland is scholengemeenschap Singelland het openbare voortgezet onderwijs.

Kijkt u voor meer informatie over de scholengemeenschap Singelland op hun website www.singelland.nl. Onder het kopje 'links/sprookje' hebben wij de website ook toegevoegd. U vindt daar ook andere links naar websites van openbare scholen in de gemeente Smallingerland.
10:47 24-04-2011
Webmaster
Vrolijk Pasen!

VOO Smallingerland wenst u een zonnig en een vrolijk Pasen!
12:40 20-04-2011
Webmaster
Nieuwsbrief April 2011

De maandelijkse nieuwsbrief van VOO Landelijk is deze week weer verstuurd.
Via deze link kunt u de nieuwsbrief lezen.

Wilt u zelf graag maandelijks de nieuwsbrief van VOO ontvangen, meldt u zich dan aan via deze link!
12:38 20-04-2011
Webmaster
Bezuinigingen Passend Onderwijs vertraagd

Hoewel Minister Van Bijsterveld eerder niet van plan was iets te wijzigen in haar bezuinigingsplannen voor het Passend Onderwijs, gaan de bezuinigingen toch pas later doorgevoerd worden. Vanaf 2013 zullen de aangekondigde bezuinigingen gefaseerd ingevoerd gaan worden.

Op deze manier kunnen de schoolbesturen beter in kaart brengen wat dit voor personele gevolgen heeft een geeft het hen de ruimte om hier op tijd op in te kunnen spelen. De minister sluit gedwongen ontslagen helaas nog steeds niet uit.
11:52 06-04-2011
Webmaster
Bespreekbaarheid in de klas

U heeft allen het nieuws meegekregen van het 12-jarige meisje uit de provincie Groningen die bevallen is van een dochter. Een heftig item in het nieuws op dit moment, zeker omdat langzamerhand duidelijk wordt uit onderzoeken dat de vader van het 12-jarige meisje waarschijnlijk de verwekker van het kind is.

Niet alleen onder de volwassenen maar ook onder kinderen kan dit een belangrijk gespreksonderwerp zijn op school. Volgens 'Ouders & Coo' en de landelijke Raad voor Primair Onderwijs (PO-raad) is het raadzaam dat dit door de onderwijzers bespreekbaar gemaakt moet worden in de klas. Zeker omdat meisjes in de leeftijd van 11, 12 jaar in deze tijden vaak al volwassener zijn dan in de tijd van een decennia geleden.

Wij zijn benieuwd naar uw mening over de bespreekbaarheid van maatschappelijke onderwerpen in de klas. Laat uw reactie achter in ons gastenboek!
11:45 06-04-2011
Webmaster
School!

De nieuwe School! is uit! Als lid van VOO ontvangt u deze uitgave binnenkort in uw brievenbus.

In het Aprilnummer komt onder andere Minister Marja van Bijsterveld aan het woord over haar plannen omtrent de aangekondigde bezuinigingen. Wetenschapper Joep Bakker gaat hier tegenin.
Berichten: 61 t/m 75 van de 116.
Aantal pagina's: 8
Nieuwer2 3 4 [5] 6 7 8Ouder