Op deze pagina kunt u niet direct uw bericht plaatsen. Voer uw tekst in en na onze beoordeling plaatsen wij het item voor u. Wij behouden het recht voor uw bericht in te korten of te weigeren.

Bericht:

10:04 12-11-2015
Webmaster
Begin de dag met een ontbijtje!
Ruim 500.000 leerlingen ontbijten vanochtend of een andere dag deze week samen op school. Ze doen mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Dit jaar doen zo'n 2600 basisscholen mee. Dat zijn er 100 meer dan vorig jaar. Tijdens het ontbijt krijgen de kinderen ook les over het belang van een goed ontbijt.

Voor deze 13e editie van het schoolontbijt is onderzoek gedaan naar het ontbijtpatroon van schoolkinderen. Het blijkt dat meer kinderen zijn gaan ontbijten. Bijna 90 procent gaat elke dag met ontbijt op naar school. In 2008 was dit nog maar 80 procent.

Bijna alle kinderen denken dat ze redelijk of heel gezond ontbijten (89 procent). Toch eet 71 procent brood met zoet beleg.

Komkommer

Het ontbijtje dat ze deze week krijgen, bestaat onder andere uit volkoren brood, halvarine, fruitstroop, smeerkaas, jam, halfvolle melk en fruit. Tijdens vorige edities kreeg het Nationaal Schoolontbijt veel kritiek van Foodwatch. Het ontbijt zou te vet, te zout en te zoet zijn.

Vorig jaar is de chocoladehagelslag vervangen door fruit en ook sinaasappelsap uit pak is verdwenen uit het ontbijt. Dit jaar is er nog iets nieuws toegevoegd: komkommer.

De organisatie van het Nationaal Schoolontbijt probeert het ontbijt steeds gezonder te maken om zo het goede voorbeeld te geven.

Binnenhofontbijt

Maandag ontbijten de eerste 100 schoolkinderen samen tussen de dieren en de boeren in een boerderij in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Ook zijn er schoolklassen die ontbijten bij de burgemeester in hun gemeente of in het gebouw van de Tweede Kamer, waar Kamerleden en ministers aanschuiven voor het Binnenhofontbijt.

De rest van de ruim 500.000 kinderen ontbijt in de loop van de week samen in de klas.
08:01 11-03-2015
Webmaster
Ouderbijdrage

De toegankelijkheid van het onderwijs is in geding als scholen een hoge vrijwillige ouderbijdrage vragen. Dat stellen Tweede Kamerleden van PvdA en SP in Kamervragen aan staatssecretaris Sander Dekker. Aanleiding is het rapport van de Inspectie van het Onderwijs, waaruit blijkt dat 11 procent van de scholen een 'hoge tot zeer hoge' ouderbijdrage vraagt.

Uit een steekproef door de inspectie onder 151 basisscholen bleek dat 16 scholen (11 procent) een volgens de inspectie ‘hoge tot zeer hoge’ ouderbijdrage vraagt. Twee scholen vroegen zelfs respectievelijk 385 en 690 euro. De VOO liet in een brief aan de Tweede Kamer weten dat ouders met een laag inkomen sneller zullen overwegen hun kind op een andere school te doen. Dat is volgens de VOO een slechte ontwikkeling. De Kamerfracties van PvdA en SP delen de zienswijze van VOO en vragen de staatssecretaris om een reactie op deze ontwikkeling.

Goedkopere school

In de brief schrijft VOO-directeur Rein van Dijk: 'Bij zulke hoge bijdragen - vrijwillig of niet- is de toegankelijkheid van deze scholen voor ouders met een laag inkomen wel degelijk in het geding. Die ouders zullen een ‘goedkopere’ school kiezen, waardoor een onwenselijke selectie op basis van inkomen ontstaat, die sociale segregatie in de hand werkt. Daartegen behoort de overheid volgens de VOO juist stelling te nemen, in plaats van slechts de formele toegankelijkheid te benadrukken.

Van wie is de vrijwillige ouderbijdrage?

De inspectie maakt in het rapport een fout die zij al eerder maakte en die door de staatssecretaris wordt overgenomen. De inspectie stelt dat de ouderbijdrage altijd wordt gevraagd door het bevoegd gezag, maar in veel gevallen wordt uitbesteed aan de ouderraad of medezeggenschapsraad. Dat is onjuist, zo stelt de VOO in de brief aan de Kamer.

In het openbaar onderwijs wordt de ouderbijdrage in verreweg de meeste gevallen gevraagd door de ouderraad of oudervereniging zelf. Het bevoegd gezag heeft hiermee geen bemoeienis. De ouderraad gaat dan ook zelf over de hoogte en (in overleg met de schoolleiding) besteding van de ouderbijdrage. Daarmee is ook de bevoegdheid van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (artikel 13, lid 1 onder c, Wet medezeggenschap op scholen) niet aan de orde. De MR gaat daar niet over. Derhalve hebben ouders via de MR geen formeel-juridische inspraak op de hoogte van de ouderbijdrage. De MR heeft slechts een bevoegdheid wanneer het daadwerkelijk gaat om een ouderbijdrage die door het bevoegd gezag of de schoolleiding wordt gevraagd en geïnd. Doorgaans is dit het geval in het voortgezet onderwijs, maar slechts zelden in het openbaar primair onderwijs.
07:59 11-03-2015
Webmaster
Passend Onderwijs

De aanpassingen in het Passend Onderwijs brengen nogal wat veranderingen met zich mee. Het kan een behoorlijke impact hebben op het dagelijkse reilen en zeilen in de klas. VOO is een partij die hier een goede ondersteuning in kan bieden. In de vorm van cursussen voor scholen maar ook de mogelijkheid voor ouders om vragen te stellen over mogelijke onduidelijkheden.

Via de website van de landelijke organisatie, www.voo.nl, vindt u meer informatie hierover.
07:48 11-03-2015
Webmaster
Verkiezingen 2015

Volgende week, woensdag 18 maart, vinden er in Nederland weer verkiezingen plaats. Dit maal voor onder andere de Provinciale Staten. Een belangrijk moment waarop wij allemaal weer onze stem kunnen laten gelden en hiermee een belangrijke invloed kunnen uitoefenen.

Elke partij heeft zijn visies op bepaalde belangrijke onderwerpen, zo ook het onderwijs. Een goede keuze maken is daarom natuurlijk van groot belang. Soms kan het maken van een goede keuze bij de verkiezingen lastig zijn. Om u daarbij te helpen, ga naar www.stemwijzer.nl en kijk welke partij het beste bij u past aan de hand van een aantal stellingen.

Laat uw stem spreken, ook wij zullen dat doen!
06:58 13-11-2014
Webmaster
In 80 dagen de wereld rond! Gaat u mee?

Op woensdag 26 november en vrijdag 28 november wordt voor de 70ste maal het VOO Sprookje opgevoerd. Dit jaar staat het boek 'In 80 dagen de wereld rond' van Jules Verne centraal.

'In 80 dagen de wereld rond' wordt door de ploeg van het VOO Sprookje op geheel eigen wijze op de planken gebracht. Het voetbalteam van FC Dauwtrappers 3 neemt je mee van de 21e eeuw naar de 19e eeuw. Reis mee door oerwouden en woestijnen, van Engeland via Parijs naar India, op de boot of op de fiets; het wordt een reis om nooit meer te vergeten. De voorstelling zit boordevol muziek, dans en humor.

Regisseur Wilco de Groot heeft het originele verhaal bewerkt tot een wervelende familievoorstelling, waarbij een aantal verrassingen niet mogen ontbreken. Laat je verrassen!

Kaarten voor het VOO Sprookje kunnen via www.lawei.nl besteld worden. Wij zien u graag bij een van onze voorstellingen op woensdag 26 november of vrijdag 28 november!
15:06 27-10-2014
Webmaster
VOO Sprookje 2014

De maand november nadert en da betekent dat de Sprookjesploeg binnenkort weer op de planken staat met het beroemde Sprookje!

Wij hopen van harte dat u ook weer van de partij bent! Helaas is het op dit moment onduidelijk wanneer de voorstellingen gaan plaatsvinden in De Witte Lawei.
Vrijdag 28 november, 19.30 uur, bent u sowieso van harte welkom. Kaarten zijn beschikbaar via De Lawei, via het vertrouwde adres en telefoonnummer.

Wanneer de 2e voorstelling gaat plaatsvinden is op dit moment nog niet duidelijk. Zodra dit duidelijk is, zult u van ons de uitnodiging ook via de post ontvangen. Zoals u elk jaar van ons bent gewend!
15:02 27-10-2014
Webmaster
Interessant artikel!

Artikel van Hans Spekman (PvdA)

Boos en verbaasd werd ik toen ik hoorde dat in de stad Utrecht de Citoscore al in groep zes (!) voortaan bepaalt welke middelbare school een leerling mag kiezen. Niet omdat mijn kinderen nog op school zitten, hen gaat het goed. Ze hebben notabene een juf Nederlands als moeder. Nee, om al die kinderen uit onze wijken die begonnen met een achterstand en die in groep zes nog aan het wegwerken waren. Dan mag je ze niet voortijdig de weg naar het hoogste onderwijs verbieden.

Ik dacht dat deze periode van ongelijkheid achter ons lag. Mijn drie zussen moesten nog naar de huishoudschool, eenvoudigweg omdat ze uit een arbeidersgezin kwamen. Ze kregen de kans niet. Laten we dertig jaar later groepen leerlingen die begonnen zijn met een achterstand hetzelfde gebeuren? Nee, ik zal me inzetten voor deze groep. We moeten er politiek van maken omdat ons ideaal van gelijke kansen wordt aangetast.

Er politiek van maken. Dat is de activistische politiek die ik eerder al heb bepleit. Kijken wij weg van deze leerlingen of kijken we naar hen om?

Hetzelfde geldt voor de lerares die ik sprak. Ze was in tranen, omdat ze nog meer van haar kostbare tijd in papierwerk moet gaan steken. Bovenop de eindeloze hoeveelheid verslagen en behandelplannen die zij al schrijft, had ze te horen gekregen dat ze nu ook verslagen moet gaan maken van de sociaal-emotionele ontwikkeling van haar leerlingen. ‘ Dat vraagt de inspectie van ons,’ was het argument.

Ik heb me voorgenomen voor niet te rusten voordat ik helder heb door wie en waarom dit is bedacht. Wellicht is er een goede reden, dan vertel ik de leerkracht dat. Zo niet dan is politieke actie op zijn plaats. Laten gaan - ik kan het niet.
07:15 20-10-2014
Webmaster
schoolreisjes onder druk

Volgens de Telegraaf schrappen basisscholen steeds vaker het schoolreisje. Met de hele klas een pretpark bezoeken is te duur en bovendien overbodig omdat kinderen al met hun ouders dit soort parken bezoeken. In het artikel komt ook de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) aan het woord. De VOO vindt schoolreizen nog steeds de moeite waard, omdat kinderen ervan leren én omdat ze vaak ontzettend leuk zijn.

In het artikel komen onder meer de schooldirecteuren van basischool De Vlinderboom in Maastricht en De Tuimelaar in Westervoort aan het woord. Zij vinden de schoolreisjes naar pretparken zoals de Efteling te duur en stellen dat hun leerlingen daar toch wel komen met hun ouders. Woordvoerder Michiel Jongewaard van de VOO zegt in het artikel dat 'schoolreizen een wezenlijk onderdeel van het schooljaar zijn.'

'We denken allemaal met veel plezier terug aan de uitstapjes die we vroeger met de hele klas maakten. De druk op onze scholieren is de afgelopen jaren enorm toegenomen. De nadruk ligt meer dan ooit op goed kunnen rekenen en spellen. Dat is prima maar we moeten niet vergeten dat er meer in het leven is dan presteren! Ook dat moeten kinderen op school leren.'

RTV Noord-Holland

Ook RTV Noord-Holland besteedde aandacht aan de kwestie. In de radio-uitzending (NH Arjan Burggraaf / 10 september 2014 / 09.10u) liet de VOO weten dat schoolreisjes een welkome aanvulling zijn op het schoolprogramma, evenals leerzame excursies dat zijn. Kinderen leren zelfstandig te opereren en in groepsverband op elkaar te letten.

De VOO maakt zich wel zorgen om de kosten die gepaard gaan met veel schoolreisjes. Niet alle ouders kunnen dit moeiteloos betalen en het is daarom van belang dat scholen in dat geval een voorziening treffen zodat alle leerlingen kunnen deelnemen
07:06 20-10-2014
Webmaster
Check jouw schoolgebouw!

Ouders, leerkrachten en scholieren worden opgeroepen om hun mening te geven over hun schoolgebouw. De Algemene Rekenkamer heeft daarvoor de website checkjeschoolgebouw.nl gelanceerd. Daarmee wil de rekenkamer een beeld krijgen van de kwaliteit van onderwijshuisvesting.

De rekenkamer doet via de website checkjeschoolgebouw.nlonderzoek naar de kwaliteit van schoolgebouwen in het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs, omdat het wil weten of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling was.

Huisvesting

Vanaf 1 januari 2015 vindt er zogenaamde doordecentralisatie van de huisvesting in het primair onderwijs plaats. Dat betekent dat voortaan het budget voor het buitenonderhoud en de aanpassing van gebouwen zal worden overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen. Die worden daarmee verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van hun schoolgebouwen.
07:03 20-10-2014
Webmaster
VOO Sprookje in De Witte Lawei

Het is een spannend begin van het nieuwe schooljaar geweest. De bouw van Schouwburg De Lawei heeft, zoals u weet, ernstige vertraging opgelopen wat betekent dat het VOO Sprookje dit jaar niet in de schouwburg gespeeld kan worden.

Gelukkig is er een andere oplossing gevonden: De Witte Lawei! Het Sprookje gaat dus gewoon door! 'In 80 Dagen de Wereld Rond' wordt op vrijdag 28 en zaterdag 29 november om 19.30 uur gespeeld in De Witte Lawei! Kaarten kunnen gereserveerd worden via Schouwburg De Lawei!

Wij hopen u allen weer te mogen begroeten!
06:59 20-10-2014
Webmaster
VOO Sprookje 2014!

Het beroemde boek van Jules Verne dit jaar op de planken! Phillias Fogg, een rijke Engelsman, wedt dat hij in 80 dagen de wereld rond kan reizen. Samen met zijn bediende Jean Passepartout. Maar inspecteur Wilbur Fix zit hem op de hielen, want is Philias Fogg behalve een echte heer ook een brutale bankrover? Tijdens de reis wordt de knappe prinses Aouda gered en met z'n drieën reizen ze door oerwouden en woestijnen.

Een verhaal waarbij je je geen seconde hoeft te vervelen. Want de VOO-ploeg zou de VOO-ploeg niet zijn als er niets bijzonders zou gebeuren

Met het voetbalteam van FC Dauwtrappers 3 zappen we van de 21e eeuw naar de 19e eeuw.

Een wervelende familievoorstelling voor iedereen vanaf 8 jaar.

Regie Gertrud Grolleman en Wilco de Groot
Bewerking  van het verhaal door Wilco de Groot
14:09 04-03-2014
Webmaster
Vakantie?

‘Lekker he, al die vakanties die je hebt!’ Het is een veelgehoorde uitspraak op verjaardagen en andere feestjes. Elke keer weer dien je als leerkracht maar wat blij te zijn met de vrije dagen en vakanties want in andere sectoren kent men dit soort privileges niet.
Natuurlijk is het fijn om vrij te zijn. Maar dat er ook een reden is voor ‘al deze vrije dagen’ ontgaat veel mensen. Ouders kijken vaak verbaasd als ze mij om 18.00 uur of later naar huis zien fietsen en in het weekend of in de vakanties op school zien. Vandaar deze korte toelichting. Want waarom zoveel vakantie?
Als leerkracht in het basisonderwijs draag je een jaar lang elke dag de verantwoordelijkheid voor 30 kinderen. Dit stopt niet wanneer de kinderen de school uitlopen om drie uur. Er wordt weliswaar verwacht dat je van 8.00 tot 17.00 op school bent maar de meeste leerkrachten beginnen eerder en eindigen later de werkdag. Nakijken, registreren, voorbereiden, vergaderen en regelmatig in gesprek gaan met ouders kost tijd.
Twee keer per jaar zijn er twee gespreksavonden waarin ouders, naast de ‘tussendoor gesprekken’ buiten schooltijd, op de hoogte worden gebracht van de ontwikkeling van hun kind. Er wordt intensief samengewerkt met deskundigen die zowel binnen de school als daarbuiten een bijdrage leveren. Ook met hen is overleg noodzakelijk voor een goede samenwerking.
Elk jaar worden er rapporten gemaakt, handelingsplannen en groepsplannen geschreven en geëvalueerd. Met de middelbare scholen wordt intensief gecommuniceerd.
Informatieavonden, drie afscheidsavonden, het Kerstdiner, een open podium, sportdagen, muziekavonden, voorstellingen en het aanmoedigen van de kinderen bij sporttoernooien. Allemaal nodig voor een fijne sfeer en leuk om te doen. Maar wel tijdrovend.
Leerkrachten in het basisonderwijs werken hard om het verschil te kunnen maken in de ontwikkeling van kinderen. Als ze een baan zouden willen waarbij er veel te verdienen valt, een lage werkdruk is of flexibele werktijden dan hadden ze vooral iets anders moeten kiezen. Gelukkig maakt niet iedereen die keuze, het onderwijs zou nog sneller leeglopen.
Er wordt vaak gezegd dat het onderwijs meer autoriteit en respect moet krijgen, en dit zal moeten worden verdiend. Vrije dagen en vakanties zijn er niet om de hele dag niks te doen en te relaxen. Ze zijn nodig om het hoofd leeg te maken, regelmatig werk in te halen, voor te bereiden en op te laden voor een nieuwe werkperiode. Het gaat niet om een privilege, het is een verdiend en noodzakelijk recht dat het onderwijs ten goede komt.
Ik ga genieten van een weekje vakantie. Lekker fietsen, muziek luisteren, House of Cards kijken en afspreken met vrienden en familie. Maar geen zorgen, in deze week worden ook 28 rapporten geschreven en wordt de volgende schoolperiode voorbereid. Zodat groep 8 volgende week weer fris kan beginnen. En dat doe ik met plezier.
15:50 08-11-2013
Webmaster
Zeer interessante cursus!

Autisme ervaren en verklaren in Drachten
De cursus “ Autisme ervaren en verklaren " wordt net als de cursus op :” Inzicht in autisme” al jaren enthousiast ontvangen bij een brede doelgroep, van ouders tot professionals. De cursus wordt gegeven door Frans Coolen, een bevlogen trainer met brede praktijkervaring rondom autisme. U kunt deze cursus op 28 november in Drachten volgen

‘Autisme ervaren en verklaren’ Deze cursus is een vervolg op de cursus “Inzicht in autisme”en is met name bedoeld voor mensen die meer inzicht willen krijgen in de gevolgen die het autisme heeft voor de persoon en diens omgeving, en hoe hier dan op een goede manier kan worden omgegaan. In deze cursus wordt dieper in gegaan op de theorieën rond autisme. Door middel van tussentijdse opdrachten willen we laten ervaren hoeveel impact het autisme op iemand kan hebben. Ook voor de mensen die hun kennis over autisme nog eens willen opfrissen is het een interessante dag. Vooral de ervaringsmomenten zijn goed om mee te maken en versterken de wil om de omgeving autismevriendelijk te maken. Daarnaast staan we stil bij het omgaan met probleemgedrag. Doel van de cursus is dat we meer begrip kunnen opbrengen voor de problemen waar mensen met autisme mee te maken hebben.

Cursusleider Frans Coolen, van In to Autisme, is begonnen in het onderwijs en heeft daarna 25 jaar bij jeugdzorg als teamleider van autismegroepen gewerkt.

Datum: Donderdag 28 november 2013

Locatie: Bredeschool De Drait, Flevo 190, 9204 JT Drachten

Tijd: Inloop 9.30 inloop, Cursus van 10.00 uur tot 15.30 uur

Kosten: € 100,00. NVA leden: € 80,00

Inclusief koffie/thee, lunch en een certificaat als bewijs van deelname.

Informatie over het NVA-lidmaatschap op www.autisme.nl

Deelnemers: Maximaal 20. Vol is vol!

Aanmelden: Kan alleen via www.intoautisme.nl

http://www.intoautisme.nl/events/event/drachten-28-11-2013-ervaren-en-verklaren/

Bij meer aanmeldingen wordt bekeken of de cursusdag herhaald kan worden.

Mineworker Dolphin Vacancies, Watering: “Het bijwonen van een cursus over autisme heeft mij duidelijk gemaakt waarom ik in de omgang met mensen met autisme soms frustratie voelde waarom het maar niet lukte om hen op een adequate manier te helpen. Tijdens de cursus werd mij duidelijk dat onbegrip de oorzaak van mijn frustratie was. Als je mensen beter begrijpt, kun je mensen beter helpen. Door de cursus viel een aantal puzzelstuk}es op de goede plaats. "

Ria van Vendeloo, NVA regio Zeeland: "Frans geeft op eenvoudig te begrijpen manier uitleg over wat autisme is. Zijn betoog is omlijst met veel voorbeelden uit een rijke praktijkervaring. Een dag is eigenlijk nog te kort om alles aan bod te laten komen. Deelnemers krijgen hierdoor een bredere kijk op autisme (buiten hun eigen ervaring met kind of partner met autisme). Kortom, een aanrader!”.

Wenny Swarts, Wmo consulent, gemeente Oldambt: “Wat me vooral is bijgebleven van de cursusdag zijn de prachtige filmpjes waar je ontzettend veel van kunt leren. Tips voor het maken van een afspraak met iemand met autisme bijvoorbeeld. Uw eigen verhaal over hoe intimiderend iemand met autisme kan overkomen omdat hij/zij niet weet wat regels zijn om je voor te stellen. Ik heb ze direct doorgegeven aan mijn collega’s.”
07:36 05-11-2013
Webmaster
Nieuws!

Wist u dat er regelmatig een magazine genaamd School! uitkomt?
Dat er diverse trainingen voor ouders en personeel van scholen beschikbaar is?

Twee handige weetjes waarover veel informatie te vinden is op de website van onze landelijke organisatie. De informatie is te bereiken via www.voo.nl. Op de site vindt I vele nieuwsberichten en andere handige weetjes die wellicht voor u interessant kunnen zijn!

Neem dus gauw een kijkje!
07:30 05-11-2013
Webmaster
repeteren, bouwen, naaien...

De Herfstvakantie ligt alweer ruim een week achter ons. De Sprookjesploeg heeft wederom niet stil gezeten. Er is hard gerepeteerd, genaaid en gebouwd! De Bouwploeg kreeg het even zwaar te voortduren doordat een van de constructies bij aankomst bleek ingestort te zijn. Kop op, schouders eronder en ze zijn er weer tegenaan gegaan!

De liedjes zijn door Hayo de Meer geschreven en daar wordt ook druk mee gerepeteerd. Danspassen moeten worden geoefend en zelfs hier en daar nog een stukje tekst. Kortom, er wordt hard gewerkt!

Maar dat doen we graag voor het publiek! Naast alle kinderen van de scholen, hopen wij jullie te zien op vrijdag 29 november of zaterdag 30 november. Let op, op zaterdag is er een voorstelling en deze begint om 1930 uur!

Kaarten kunnen via Schouwburg De Lawei worden gereserveerd!

Tot dan!
Berichten: 1 t/m 15 van de 116.
Aantal pagina's: 8
[1] 2 3 4 5 6 7Ouder